Skip to content Skip to footer

Společnost UNIVERSAL představila nové logo

Společnost UNIVERSAL makléřský dům si za 20 let působení na slovenském trhu vybudovala nejen silné postavení, ale také renomé s důrazem na nezávislost. Dnes má na Slovensku více než 160 tisíc klientů, o které se stará 670 zprostředkovatelů, a nabízí přes 1 700 produktů. Na český trh vstoupila před šesti lety pod obchodním jménem UMD Network a podobně jako na Slovensku i v České republice roste.

„Logo se skládá z dvanácti písmen U, které jsou soustředně uspořádány a vytvářejí tak motiv slunce. Slunce je fascinujícím zdrojem energie a života na Zemi. Zároveň je slunce zdrojem světla dostupným pro všechny. Stejně tak UNIVERSAL je takovým sluncem ve světě finančních služeb, dostupný pro všechny,“ vysvětluje záměr marketingový ředitel společnosti Stanislav Štefanik. „Dostupnost našich finančních služeb jsme se rozhodli přes nové logo ztvárnit tak, že písmena U jsou natočena do všech směrů. Symbolicky má slunce v logu 24 paprsků, což znamená, že se na nás klienti mohou obrátit 24 hodin denně – „We always have time for yoU“. Důležitost klientů demonstruje i fakt, že slunce je složeno z písmen U, čímž podprahově říkáme: „It’s all about yoU!,“ vysvětluje Stanislav Štefanik. Hodnoty společnosti Jak podotýká Stanislav Štefanik, mezi hlavní hodnoty společnosti patří důvěra, nezávislost i profesionalita. „Důvěra je základem jakýchkoli dohod a obchodu. Uvědomujeme si její důležitost v byznysu, a proto u nás dané slovo platí,“ vysvětluje. Významným rysem je i to, že společnost není závislá na jednom partnerovi. „Tato pozice nám dává sílu i schopnosti lépe vyhovět potřebám klienta, kterému dokážeme zajistit všechny typy produktů od všech významných finančních institucí,“ podotýká. Obdobně dalším pilířem je profesionalita, díky které mohou poskytovat vysokou kvalitu prostřednictvím systému úvodních a následných školení. „Naši spolupracovníci jsou podporováni odbornými garanty pro každou finanční oblast a také garantem pro likvidaci pojistných událostí. Odbornost je podporována také jedinečnými srovnávacími online kalkulačkami a dalšími moderními nástroji, které pomáhají k rychlé orientaci na finančním trhu,“ upřesňuje Stanislav Štefanik.

Mezi neméně důležité hodnoty společnosti patří i férovost včetně transparentního konkurenceschopného systému odměňování na všech úrovních spolupráce a řadou dalších benefitů včetně bonusů, kreditů či zájezdů. „Každý náš zaměstnanec, každý zprostředkovatel, každý člen vedení je individualita, spolu jsme však jeden velký tým. Právě týmovost nás posouvá vpřed,“ říká o dalším pilíři Stanislav Štefanik. Za dosavadním úspěchem firmy vidí i přátelskou kulturu a kolegiální přístup ve společnosti, ale také chuť neustále postupovat a zlepšovat sebe i služby. 

Technologický lídr „Jsme lídrem v zavádění inovací na finančním trhu. Naše unikátní aplikace iŠanon se těší nesmírné oblíbenosti a už v dubnu se dočká nové verze 3.0 se spoustou dalších skvělých novinek. Ty ještě více usnadní život a orientaci ve financích nejen zprostředkovatelům, ale především klientům. Naším heslem je, že vítězové soutěží sami se sebou a že každý den musíme být o něco lepší než včera,“ podotýká. Důkazem toho je i důvěra 200 000 klientů na Slovensku a v České republice. „Pracujeme s pokorou, protože víme, že nesmíme usnout na vavřínech. Jsme sebevědomí, protože máme smělé plány do dalších 10 i 20 let.