Skip to content Skip to footer
couple airport

EB - employee benefits

Anglická zkratka EB vyjadřuje soubor benefitů, které zaměstnanec získá od společnosti, ve které pracuje. V případě spolupráce vaší společnosti s UMD Network však nezískají skvělé výhody jen zaměstnanci, ale také samotná společnost.

Výhody pro zaměstnavatele

Běžné firemní benefity můžeme rozšířit o atraktivní finanční výhody. Smlouvy mohou mít spořící i pojistný prvek, a tedy poskytují dvojnásobné finanční i sociální jistoty – pro případ odchodu do důchodu i pro případ škody na zdraví.

Jistota patří mezi základní lidské potřeby a v současném dynamickém světě je obzvláště vyhledávaná. Zabezpečením této základní lidské potřeby se zvyšuje motivace, produktivita a efektivita zaměstnanců. Tím, že zaměstnavatel šetří finanční prostředky zaměstnancům nebo jim zajišťuje krytí v nepředvídatelných životních situacích, zajišťuje pro ně jistoty, které mohou využít finančních zdrojů pro různé účely (ve stáří, při koupi nemovitosti, auta apod.) nebo překlenout nepříznivé finanční období.

Pokud zaměstnavatel zvolí jako nástroj motivace a stabilizace individuální pojištění prostřednictvím společnosti UMD Network, a.s. a stane se pojistníkem, má jedinečný nástroj pro udržení klíčových zaměstnanců. Zaměstnavatel jako pojistník má všechna rozhodovací práva a interní dohodou se zaměstnanci zaváže převést pojistku po odpracování daného počtu let. V případě, že zaměstnanec rozváže pracovní smlouvu předčasně, odkupní hodnota náleží zaměstnavateli.

Fluktuace představuje pro zaměstnavatele pokles produkce a efektivity práce. Tím, že zaměstnavatel přichází o pracovní sílu, musí vynaložit finanční prostředky na hledání náhrady, na školení nového zaměstnance, přičemž mu zatím klesá produkce. Udržení pracovní síly i prostřednictvím adekvátně zvolených zaměstnaneckých výhod pomůže zaměstnavateli snižovat náklady související s fluktuací.

Pro mnohé zaměstnavatele je důležité přilákat co nejkvalitnější pracovní sílu a kvalifikované klíčové zaměstnance. A právě bohatý balík benefitů, jehož součástí jsou i benefity finančního charakteru, jim v tom může značně pomoci. Další zaměstnavatelé se potřebují vyrovnat benefity konkurenci z důvodu stabilizace pracovní síly a snížení fluktuace. Jiní zaměstnavatelé to mají nařízené z mateřské společnosti a možná již realizují některý typ benefitů. My takovým zaměstnavatelům vždy umíme ušetřit prostředky a připravit konkurenční nabídku.

Tím, že zaměstnavatel zavede finanční benefit, zvyšuje zaměstnanci sociální standard a zároveň firma získává image sociálně zodpovědné společnosti.

PODNIKATELSKÁ RIZIKA

Naše nabídka

 • Pojištění motorových a přípojných vozidel
 • Pojištění pro případ poškození nebo zničení majetku živelnou událostí
 • Pojištění ztrát způsobených přerušením provozu
 • Pojištění pro případ škod způsobených odcizením
 • Pojištění skla
 • Pojištění strojů a strojních zařízení
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojištění stavebních a montážních prací
 • Pojištění věcí při vnitrostátní i mezinárodní přepravě
 • Pojištění všeobecné odpovědnosti 
 • Pojištění odpovědnosti za vadu výrobku
 • Pojištění profesní odpovědnosti – dopravce, účetní, právník, notář, lékař, lékárník a pod.
 • Pojištění odpovědnosti managementu
 • Pojištění environmentální odpovědnosti
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění kybernetických rizik
 • Pojištění celního dluhu
 • Pojištění záruk
 • Pojištění zemědělských rizik
 • Cestovní pojištění pro pracovní cesty
 • Pojištění GDPR odpovědnosti

Výhody pro zaměstnance

Skupinové životní a úrazové pojištění poskytují zaměstnanci krytí 24 hodin denně, 365 dní v roce i mimo práci i v zahraničí. Zaměstnanec takovým pojištěním získá nadstandardní benefit, z něhož v případě nepříznivých životních okolností může čerpat finanční prostředky podle potřeby (finanční tíseň, platby, platby lékařem, platby za léky a pod.) a zároveň si může tvořit rezervu na důchod.

Finanční benefit zaměstnanci zajistí překlenout nepříznivé finanční období poté, co utrpěl úraz nebo trpí nemocí. Když je zaměstnanec pracovně neschopný, jeho příjem rapidně klesá (na 55 %) a právě pojistné plnění mu poskytne finanční a sociální jistotu.

Pojistné plnění není zatíženo daněmi ani odvody. Rovněž ani hodnota fondu na životním pojištění nebo doplňkovém penzijním spoření není zatížena těmito povinnostmi (pouze zisk).

Skupinové životní a úrazové pojištění má výhodnější sazby pojištění, které umíme aplikovat i na malé skupiny (min. dvě osoby), přičemž pokud je pojištěno více než 20 lidí, nezkoumá se zdravotní stav (po splnění podmínek). Navíc můžeme generovat systém slev, které učiní tento typ pojištění ještě atraktivnějším.

UMD Network, a.s. se svými partnery zajistí prvotřídní servis na pracovišti pro zaměstnance i zaměstnavatele po celou dobu trvání smluvního vztahu.

Firemní benefity

 • Individuální životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
 • Skupinové rizikové pojištění zaměstnanců se zvýšeným rizikem výkonu povolání
 • Doplňkové penzijní spoření s příspěvkem zaměstnavatele
 • Možnost využít komplexní nabídky UMD Network, a.s. pro retailové klienty
Kontaktujte nás

Chci se přidat do týmu!

Chceme tě do našeho týmu! Pošli nám vyplněný kontaktní formulář a buď UNIVERSAL.