Skip to content Skip to footer

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NENÍ LAST MINUTE

Cestovní pojištění

Uzavřít si cestovní pojištění až z dovolenkové destinace se vám může vymstít. Stejně tak se nespoléhejte, že Evropský průkaz pojištěnce vám v cizině pokryje veškerou zdravotní péči. Změny nastaly také pro skialpinisty.

Last minute“ dovolená může příjemně překvapit cenou i zážitky. Uzavření pojištění na hory pro aktivní turistické či lyžařské dovolené si na poslední chvíli určitě nenechávejte. Kromě kopy zážitků jsou totiž pobyty na horách spojeny se zvýšeným rizikem úrazů. Často i vážných úrazů. Odborníci proto upozorňují, že pojištění není „last minute“. Zanedbání pojištění se vám může vymstít nejen hlubším finančním zásahem do kapsy, ale při vážných úrazech i zruinováním rodinného rozpočtu.

Riziko roste

„Cestovní pojištění na zimní dovolené význam určitě má. Nemá smysl kvůli stovkám korun pojistného riskovat několika desetitisícovou škodu hrazenou z vlastní kapsy,“ potvrzuje také Pavel Michalec, odborný garant společnosti UMD Network.

Ostražitost na svahu a zodpovědné jednání jsou jednoznačně základem. Právě kvalitní pojištění do hor však dokáže finančně zvládnout následky nepředvídaných pojistných událostí. „Přestože povědomí tohoto pojištění roste, stále lidé na nutnou potřebu pojištění zapomínají. Teprve když zjistí, že ho potřebují, snaží si je sjednat přes online až přímo z místa pobytu, ale to už většinou bývá pozdě,“ upozorňuje Pavel Michalec. Jak dále dodává, i při pobytech v zahraničí jsou si mnozí vědomi toho, že potřebují pojištění léčebných výloh. „Přesto se někteří stále spoléhají na Evropský průkaz pojištěnce. Ten ale kryje jen běžnou zdravotní péči v dané zemi, a to většinou pouze ve státních zdravotnických zařízeních. Takže v mnoha případech si musí cestovatelé na poskytnutou péči doplácet ze svého“, upozorňuje odborník.

Cestovní pojištění pokrývá řadu rizik

Při výběru pojistky zvažujte, jaká rizika chcete pojistit a zda je výše jejich krytí dostatečná. V úvahu přitom berte všechna rizika, která mohou hrozit například při lyžařské aktivitě. Zároveň je třeba si uvědomit možné důsledky v případě, že nastane ta nejvíce nežádoucí situace. Tedy zda na to jako rodina finančně máte, abyste potenciální výdaje pokryli, a to i v případě úrazů s trvalými následky. Pokud si nejste jisti výběrem vhodného pojištění, raději se poraďte s finančním poradcem. „Již samotná jízda na všech druzích a typech zimních sportovních potřeb je obecně považována za rizikový sport. Pokud budete jezdit a skákat na umělých terénních nerovnostech na sjezdovce, nemusí, ale může to už být ze strany pojišťovny považováno za skoky, které jsou z cestovního pojištění vyloučeny (výluky z pojištění). Pokud se rozhodnete jezdit mimo vyznačené tratě, tedy ve volném terénu, váš transport není v případě úrazu kryt běžným cestovním pojištěním, musíte mít sjednaná specifická připojištění,“ vždy upozorňujeme si náležitosti pojistné smlouvy správně přečíst / prostudovat.

Pojistka by tak určitě měla krýt náklady na ochranu pro případ potřeby lékařského ošetření, úrazu, ale i smrti a potřeby převozu ostatků z ciziny domů, dojde-li k úmrtí (k repatriaci). Zejména při zahraničích pobytech v horách zvažte proto pojištění pobytu na horách pro případ potřeby využití horské záchranné služby při úrazu nebo usmrcení a leteckého převozu z oblasti nepřístupné pro auta. „Pokud jde o převoz vrtulníkem, náklady vždy závisí na typu pomoci. V případě, že musí přiletět vrtulník horské služby, je to považováno za technický zásah horské služby. V takovém případě, nemá-li klient připojištění pro tento účel, náklady hradí z vlastní kapsy“, doplňuje Pavel Michalec.

Levné cestovní pojištění se ne vždy vyplácí

Na pojištění nešetřete. Zejména pokud jedete na aktivní dovolenou do zahraničí, kde jste díky cestovnímu pojištění s připojištěním zimních sportů kryti na sjezdovkách. „Pokud chcete jezdit i ve volném terénu, potřebujete mít i individuální připojištění“, podotýká Pavel Michalec. Případný převoz vrtulníkem by vás v cizině totiž vyšel nesrovnatelně dráž, až na několik stovek tisíc Kč, které byste si bez sjednaného připojištění museli také hradit ze svého.

Důležité je také dívat se na výluky z pojištění. „Pojišťovny přikládají k pojistným smlouvám seznamy rizikových sportů, které se připojují za poplatek a seznamy nepojistitelných sportů, které jsou z pojištění vyloučeny,“ upřesňuje odborník UMD Network. Samozřejmě, pokud vy či vaše dítě budete zkoušet „skokanské zdatnosti“ mimo vyznačené lyžařské trasy, či celkově lyžovat na neoznačené či uzavřené sjezdovce na vlastní pěst, v lavinové oblasti, kde platí zákaz či výstraha před lavinovým nebezpečím, i to bude patřit k výlukám z pojistného plnění.

A nezapomeňte, že důležitou součástí cestovního pojištění je také pojištění odpovědnosti za škody. „Bez potvrzení o takovém pojištění vás například v Itálii vůbec na sjezdovku nepustí. V posledním období jedna z našich pojišťoven na základě rozhodnutí soudu vyplatila zahraničnímu lyžaři, kterému způsobil škodu na zdraví náš snowboardista více než 800 tisíc Kč,“ uzavírá Pavel Michalec.

I skialpinisté už potřebují skipas

Letošní novinkou je i změněný režim pro skialpinisty, kteří rádi využívají upravené sjezdovky ke šlapání nahoru s následným spuštěním se. „Od této sezóny však musí mít i skialpinisté zakoupený skipas, jinak budou ze sjezdovky vykázáni. Skipas totiž není jen lístkem na vlek, ale opravňuje také k jízdě po upravené sjezdovce,“ upozorňuje Pavel Michalec. Bez skipasu nemají skialpinisté na sjezdovce nárok ani na bezplatné ošetření a odvoz. „To, že už musí mít skipas, je pro ně výhodou, po jeho zakoupení nepotřebují pojištění na hory,“ dodává.

Nejjednodušší cestou, jak si sjednat cestovní pojištění, je online sjednání pojištění prostřednictvím našich webových stránek.

Leave a comment