Skip to content Skip to footer

Cena auta. I o takovou částku mohou obézní kuřáci přeplatit své životní pojištění

Na životním pojištění lze ušetřit desítky i stovky tisíc českých korun (Kč). Klienti závislí na nikotinu a na nezdravých jídlech mohou mít i o sto procent dražší pojistnou smlouvu, vůči jejich vrstevníkům, kteří se vyznačují zdravým životním stylem.

Zdravý životní styl není jen o módních trendech. Jedná se také o peníze – o spoustu peněz. Obézní kuřák může ročně zaplatit za svou životní pojistku oproti svému zdravému vrstevníkovi „bez neřestí“ i o 12 tis. Kč navíc. Vezmeme-li si, že by takový člověk splácel hypotéku 30 let a stejně dlouho by si platil i životní pojištění, aby si zajistil schopnost splácet úvěr v případě nemoci, invalidity či smrti, jeho náklady by byly jen na pojistce vyšší o 360 tis. Kč.

 

Proč tomu tak je? Podle analytiků až 68 procent rakoviny plic je pravděpodobně způsobeno kouřením, při chronické obstrukci plic se kouření podílí až na polovině úmrtí. Je také za čtvrtinou ischemických poruch srdce a téměř za pětinou mrtvic. Mnoho lidí umírá zbytečně, právě kvůli následkům kouření.

„Lidé vyznávající zdravý životní styl jsou méně náchylní k onemocnění, hrozí jim menší riziko některé z civilizačních chorob, netrpí nadváhou, zpravidla užívají méně léků. Jsou proto méně rizikovou skupinou pro pojišťovny“. 

Statistiky nám nelžou

Přestože celkový podíl kuřáků klesá, stoupl podíl tuhých kuřáků. Vyplývá to i z analýzy organizace Globsec s názvem „Nevyužitý potenciál stravy“.

Zacílíme-li na obezitu, při spotřebě cukru jsme prý předběhli už i USA. Ročně zkonzumuje průměrný občan více než 80 kilo cukru. Přitom na začátku tisíciletí to bylo jen 35 kilo.

Těchto informací a zveřejněných statistik si všímají i komerční pojišťovny. Čím horší zdravotní parametry člověk má, tím horší pozici má při uzavírání životní pojistky. „Již delší dobu je trend mezi pojišťovnami zohledňovat klienty, kteří nekouří, mají přiměřenou váhu (sledují tzv. BMI – Body Must Index) a dodržují pravidla pravidelných preventivních kontrol u lékaře a to formou levnějšího pojištění, nebo benefitů při případném pojistném plnění.

Uvádíme příklad 28letého klienta, který si bere úvěr na koupi bytu a z toho důvodu uzavírá i životní rizikové pojištění. U životní rizikové pojistky, která kryje riziko smrt ve výši 10 000 Kč, připojištění pracovní neschopnosti na 500 Kč denně, závažná onemocnění na 450 tis. Kč, připojištění smrti nebo invalidity s klesající pojistnou částkou na 2,5 mil. Kč, by štíhlý nekuřák zaplatil pojišťovně měsíčně od 1200 do 1400 Kč. Pokud bychom zadali u klienta informaci „kuřák“, tak by u stejných parametrů již platil od 1500 do 1800 Kč. To znamená, že v tomto případě by kuřák platil na pojistném v průměru o 350 Kč měsíčně více než nekuřák, což je skoro o třetinu více. A pokud by šlo o kuřáka s nadváhou, měsíčně by ho pojištění mohlo vyjít 2000 až 2400 Kč, tedy téměř o sto procent dráž. 

Zdravotní neřesti klientů se nevyplatí zatajovat pojišťovně

Při uzavírání životního pojištění musí dokonce každý klient vyplnit zdravotní dotazník, a to pravdivými odpověďmi. Přiznat je třeba i pravidelně užívané léky, každou diagnózu, vyšší BMI i kouření. Toto vše významnou měrou ovlivňuje možnost sjednat si pojištění a také jeho cenu. 

Důležité sdělení = špatný zdravotní stav může vést i k odmítnutí klienta ze strany pojišťovny a může tedy dojít k jeho nepojištění (nepojistitelnost klienta – nepřijetí do pojištění v plném rozsahu nebo s výhradami ze strany pojišťovny není v dnešní době vůbec ojedinělá situace). 

Pokud pojišťovna zjistí, že klient neuvedl pravdivé údaje při sepsání smlouvy, může pojišťovna využít zákon a z důvodu nepravdivých informací uvedených klientem při sepisování životní smlouvy vypoví danou pojistnou smlouvu i se zaplacením pojistného od počátku a nebude plnit žádnou případnou pojistnou událost. Je velmi důležité, aby si klient uvědomil tuto skutečnost a pravdivě odpovídal na otázky ze zdravotního dotazníku a tím tak předcházel nepříjemným situacím či nesrovnalostem v průběhu platnosti svého životního pojištění.