Skip to content Skip to footer
WEB sluzba_00000

Pojištění nemovitosti vám může zachránit střechu nad hlavou

Bydlíte v paneláku a vznikla vám škoda například v důsledku vytopení nebo požáru? Obáváte se, že váš dům ohrozí povodeň, vichřice nebo sesuv půdy? Chcete si chránit svůj majetek před vandaly a zloději? Toto pojištění je pro vás.

Nemylte si pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti

Pojištění nemovitosti kryje škody na budově a pevných součástech nemovitosti jako jsou stěny, střecha, dveře, okna, potrubí, dlažby,…)

Pojištění domácnosti kryje škody na movitém majetku domu, jako je například nábytek, elektronika a podobně. Sjednat si ho můžete samostatně nebo společně s pojištěním nemovitosti.

Skla lze za malý doplatek připojistit. Budete je tak mít chráněny pro případ náhodného rozbití nebo poškození.

S vlastnictvím nemovitosti jsou spojena práva, ale také povinnosti a odpovědnosti. Je relativně běžné, že vytopíte souseda, že sníh ze střechy vašeho domu poškodí auto nebo se na chodníku před vaším domem zraní chodec kvůli námraze. Tato a mnohá jiná rizika kryje tento druh pojištění.

Nárůst cen nemovitostí je příčinou podpojištění

Za poslední roky ceny nemovitostí rostly v desítkách procent ročně. Pokud jste si nedali aktualizovat pojistnou smlouvu na váš dům, byt nebo kancelářský prostor před více než 2-3 lety, s největší pravděpodobností jej máte podpojištěný. Co to znamená? Jednoduše to, že v případě pojistné události bude pojišťovna alikvótně krátit pojistné plnění. Pokud máte například váš dům pojištěný na 3,5 mil. Kč, protože před 5 lety měl takovou hodnotu, tak v případě, že vám nedejbože shoří, pojišťovna vám vyplatí maximálně tuto částku. Přestože v současnosti si už podobný dům za zmíněných 3,5 mil. Kč určitě nepořídíte. Nechte si proto u nás bezplatně zkontrolovat aktuálnost vašeho pojištění na nemovitost.

Chci se pojistit